Hervatting van commerciële passagiersvluchten op de Seychellen

President Faure leidt vervolgvergadering over hervatting commerciële passagiersvluchten naar Seychellen
President Foure Persbericht 21.07.2020

Präsident Faure leitete heute Morgen im STC-Konferenzraum eine Folgesitzung zur Überprüfung des nationalen Rahmens für das integrierte Management der Wiedereröffnung des internationalen Flughafens der Seychellen, in der vereinbart wurde, dass der Flughafen am 1 augustus 2020 zal worden opengesteld voor commerciële passagiersvluchten.

21.07.2020

Auteur:
Karl Schnürch

Vertaling van het origineel:
Karl Schnürch

Dr. Jude Gedeon, ambtenaar Volksgezondheid, gaf een overzicht van de situatie in verband met COVID-19, zowel op nationaal als op internationaal niveau, en verstrekte bijzonderheden over de wereldwijde tendensen van COVID-19, alsook een update over de gevallen op de Seychellen. Het comité van de taskforce heeft ook een stand van zaken gegeven van zijn werkzaamheden, waarbij zijn voorzitter, minister van Toerisme, Burgerluchtvaart, Havens en Marine, Didier Dogley, de resultaten deelde van de oefening die op maandag 20 juli op de luchthaven is gehouden en waarbij de doeltreffendheid van de bestaande maatregelen is getest.

De belangrijkste aanwezige belanghebbenden van de overheid en de particuliere sector gaven een uitgebreide update over de stand van de voorbereidingen van het land op de heropening van de grenzen over iets meer dan een week, waaronder het Bureau voor gezondheidszorg, het ministerie van Toerisme, de Seychelles Tourism Board, SCAA, SHTA, SCCI, GETUS, SIFCO en CEPS.

Er werd een overzicht gegeven van de bouwstenen van het nationale kader vanuit de bedrijfswereld, dat betrekking heeft op bedrijfsondersteuning, certificering van de gezondheidszorg, digitalisering en steunmechanismen voor speciale projecten, alsook opleiding en bewustmaking. SIFCO gaf een update over de veiligheidsmaatregelen die in de verschillende denominaties worden uitgevoerd. Het secretariaat van de CEPS verstrekte ook informatie over de uitvoering van gezondheidsvoorschriften voor hun leden en de resultaten van een recente enquête. Presentaties in verband met toerisme belichtten de oprichting van permanente structuren, een actualisering van de herziening en evaluatie van veiligheidsopeningsprocedures (SOP's) in toeristische voorzieningen om bezoekers voor te bereiden, en het concept van veilig reistoerisme. Alle presentaties brachten bereidheid en een krachtig standpunt ten gunste van de heropening van de grenzen voor commerciële Vluchten op 1 augustus 2020 uitgedrukt.

In zijn commentaar op de gevallen van COVID-19 op de Seychellen herhaalde president Faure dat er zich op de Seychellen geen overdrachten of sterfgevallen in de gemeenschap hebben voorgedaan. Hij prees het harde werk van de gezondheidsautoriteit, die ervoor heeft gezorgd dat medisch personeel is opgeleid en uitgerust met de nodige apparatuur om deze pandemie het hoofd te bieden, alsook de uitvoering van krachtige beleidsmaatregelen en strategieën ter bescherming van de burgers van de Seychellen en van burgers van andere landen die in het land zijn en die binnenkort de Seychellen zullen binnenkomen.

De voorzitter prees ook de versterking van de opleiding op alle gebieden om de doelstellingen van het nationale kader voor geïntegreerd beheer te bereiken. Hij moedigde iedereen aan om veiligheidsmaatregelen te blijven voorbereiden, en zei dat alle burgers als land collectief hun verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer de commerciële vluchten worden hervat. Hij merkte op dat inrichtingen die nog niet gecertificeerd zijn, geen toeristen kunnen ontvangen zolang zij niet aan hun SOP's werken en hun personeel niet de nodige introductieopleiding geven.

Der Präsident ermutigte den öffentlichen Sektor, wachsam zu bleiben und sich an die geltenden nationalen Rahmenbedingungen zu halten. Was die Medien betrifft, so sollen sie auf der Grundlage eines Treffens mit der gesamten lokalen Presse die zentralen Ansprechpartner für die Kommunikation nutzen, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung korrekt informiert wird.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 4 augustus 2020 om ervoor te zorgen dat alle sectoren aan de normen voldoen.

seychellen.com Palmboom

nl_NLNederlands