2e toespraak van president Faure op COVID-19

2e toespraak van president Danny Faure over de situatie van COVID-19
Voorzitter Foure Persbericht vanaf 06.04.2020

De wereld blijft vechten tegen deze onzichtbare vijand. COVID-19 blijft de wereld teisteren. In slechts 10 dagen tijd is het aantal besmette mensen wereldwijd gestegen van 500.000 tot meer dan 1,2 miljoen. In de westelijke Indische Oceaan zijn vandaag de dag bijna 1000 mensen positief getest op het coronavirus.

06.04.2020

Auteur:
Karl Schnürch

Zoals ik afgelopen vrijdag al zei: om dit virus onder ogen te zien en als winnaar uit de bus te komen, moeten we altijd op onze hoede zijn. Met andere woorden, het is van essentieel belang dat we alle maatregelen van de autoriteiten blijven respecteren en dat we de fysieke afstand verder vergroten.

Tot gisteren hebben we maar 10 patiënten geregistreerd die hier op de Seychellen positief getest zijn. Helaas hebben we vandaag een nieuwe zaak geregistreerd.

Het is mij een groot genoegen u te kunnen meedelen dat onze eerste Seychellois-patiënt die op 14 maart positief testte voor COVID-19 nu is genezen na meer dan twee keer negatief te zijn getest.

Een tweede patiënt, een Nederlandse vrouw die op 15 maart positief testte op COVID-19, is ook genezen na meer dan twee keer negatief te zijn getest. Haar man, die in een kritieke toestand verkeerde en met behulp van een beademingsapparaat ademde, ademt nu alleen. Hij spreekt en is niet meer in kritieke toestand. Beide patiënten die negatief getest zijn, zullen het behandelcentrum deze week verlaten omdat ze genezen zijn. Dat betekent dat we 9 patiënten hebben die nog steeds positief zijn.

Vanavond wil ik een speciaal woord van aanmoediging richten tot de gezondheidswerkers in het Perseverance Treatment Centre.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een overgangsregeling getroffen voor alle patiënten die het behandelcentrum verlaten om daar te blijven voordat ze naar huis terugkeren.

We zijn nog steeds verplicht om voor ons gezondheidspersoneel te zorgen. We hebben schuilplaatsen gevonden waar al het gezondheidspersoneel dat rechtstreeks met patiënten werkt en het quarantainepersoneel kan verblijven. Dit om risico's voor hun familie en geliefden in deze tijd te vermijden.

Voor het einde van april komen er medische professionals uit Kenia aan die hier voor een periode van 3 maanden zullen verblijven. Ze zullen onze gezondheidswerkers wat ruimte geven om te ademen.

Morgen, 7 april, is het Wereldgezondheidsdag. Hier op de Seychellen is 7 april ook traditioneel Health Professionals Day.

Ik wil een beroep doen op ieder van ons om onze waardering voor onze gezondheidswerkers te tonen. Ik roep iedereen op om morgenochtend om 9 uur onze dankbaarheid uit te spreken. Waar we ook zijn, laten we ze een handje helpen.

Het is dit grote aantal vrouwen en mannen van alle leeftijden die veel opofferen om een moeilijk en vaak ondankbaar werk te doen dat we nu en in de toekomst nog meer moeten waarderen. Deze strijd tegen het coronavirus heeft ons beter begrepen en bewuster gemaakt van wat ze elke dag doormaken.

Tot nu toe helpen alle maatregelen die we hebben genomen ons in deze strijd tegen het coronavirus.

April is een kritieke maand voor ons allemaal.

Unser Flughafen bleibt bis zum 30. April geschlossen. Wir haben die Kontrollen am Hafen verstärkt. Wir werden neue Maßnahmen zur Seeüberwachung anwenden. Jede Person, die sich heute in Quarantäne befindet, wird ihre 14 Tage abschließen, und wir hoffen, dass die verbleibenden Patienten ihre Gesundheit wiedererlangen und negativ getestet werden.

Als we ons allemaal aan de geldende maatregelen blijven houden, preventieve maatregelen blijven toepassen overeenkomstig de richtsnoeren van het ministerie van Volksgezondheid en deze maand zonder enige tekenen van communautaire overdracht van deze ziekte doorkomen, zullen we bepaalde maatregelen kunnen opheffen en de scholen in de eerste week van mei opnieuw kunnen openen. Laten we onze hoop levend houden.

Vanavond wil ik nieuwe maatregelen aankondigen die onze mensen zullen beschermen tegen de komst van deze ziekte over zee. Met COVID-19 in de regio moeten we absoluut voorkomen dat besmette mensen de Seychellen bereiken, waardoor het virus zich onder onze bevolking zou kunnen verspreiden.

Gedurende de maand april hebben geen jachten het recht om ons gebied te betreden.

We zullen ook onze maritieme bewaking versterken, zodat we weten waar de schepen zich op een bepaald moment bevinden en of er boten ons gebied binnenkomen.

Als gevolg daarvan zal het verplicht zijn dat trackingsystemen zoals VMS te allen tijde op alle schepen ingeschakeld blijven. Als deze apparaten op enig moment worden uitgeschakeld, is dit volgens de wet een strafbaar feit. Deze maatregel zal onmiddellijk in werking treden.

Seychellois broers en zussen,

Op dit moment neemt het aantal gevallen van COVID-19 wereldwijd met de dag toe. Elke week dat dit zo doorgaat, neemt de economische schade als gevolg van deze pandemie toe. De Seychellen, met een economie die volledig verbonden is met de wereldeconomie, zullen niet gespaard blijven. Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, heeft onlangs aangekondigd dat de wereldeconomie zich al in een recessie bevindt. Deze recessie zal veel erger zijn dan de economische crisis van 2008.

Zoals ik afgelopen vrijdag heb uitgelegd, heeft de centrale bank na 12 jaar economische vooruitgang met succes een goed niveau van reserves opgebouwd. We hebben heel hard gewerkt, wij allemaal, om onze economie te krijgen waar ze nu is. Volgens de gouverneur van de Centrale Bank, mevrouw Caroline Abel, zouden we zonder COVID-19 dit jaar een daling van de wisselkoers hebben gezien.

Helaas is COVID-19 hier, en vorige week zagen we een enorme daling in de hoeveelheid vreemde valuta die ons systeem binnenkwam. Vergeleken met de vorige week, toen er elke dag gemiddeld 3 miljoen dollar in ons systeem kwam, hebben we vorige week minder dan 1 miljoen dollar per dag geregistreerd.

Wat betekent dat?

Het betekent dat we met ons systeem van vrij zwevende wisselkoersen verwachten dat de wisselkoers zal stijgen en dat de wisselkoersen duurder zullen worden. Dit zal een directe impact hebben op onze kosten van levensonderhoud. Het is daarom cruciaal dat we onze uitgaven heroverwegen om de druk op de vraag naar deviezen op individueel, commercieel en overheidsniveau te verminderen.

Tijdens deze pandemie zijn er veel eisen aan ons gesteld. Zelfs na deze pandemie liggen er nog veel eisen en veel hard werk voor ons. We moeten ons mentaal gaan voorbereiden. Ieder van ons zal de komende maanden bepaalde offers moeten brengen en veel aanpassingen moeten doen. We hebben wederzijds begrip en samenwerking nodig. Er is geen plaats voor verwarring, propaganda en goedkope politiek. Wat belangrijk is, is solidariteit en eenheid. Ik heb veel vertrouwen in de bevolking van de Seychellen en we zullen deze economische crisis samen overwinnen.

Seychellois broers en zussen,

Morgen komt de minister van Financiën met een herziene begroting voor 2020, die in overeenstemming is met het beleid van de regering inzake transparantie, verantwoordingsplicht en goed bestuur. Dit is een begroting die de overheidsuitgaven voor dit jaar heroverweegt en heroriënteert in het licht van de negatieve economische gevolgen van de COVID 19-pandemie. We hebben niets te verbergen. Zoals ik al eerder zei, zijn de Seychellen in een uitzonderlijke fase gekomen. We worden geconfronteerd met een nieuwe economische realiteit die nieuwe maatregelen vereist. We hebben een systeem van sociale bescherming opgezet dat iedereen kan helpen die het verdient en die in nood verkeert.

Het is cruciaal dat we allemaal begrijpen dat we ons in een noodsituatie bevinden waarin elke minuut, elk uur en elke dag telt. Ik hoop dat de Nationale Vergadering deze begroting vóór Pasen zal goedkeuren.

Seychellois broers en zussen,

Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om particuliere bedrijven te bedanken die hun eigen middelen gebruiken om hun werknemers in deze buitengewone tijd te beschermen. Voor de bedrijven die zwaar getroffen zijn, hoop ik dat de hulp van de overheid, de steun van de banken en een verlaging van de brandstof- en elektriciteitskosten hen zullen helpen om deze moeilijke tijden te doorstaan.

Met de nieuwe maatregelen zijn er veel werknemers en werkgevers die duidelijkheid willen. Daarom heeft het ministerie van Arbeid vanaf morgen een speciaal kantoor op Mahe, Praslin en La Digue, waar werknemers en werkgevers de nodige informatie en advies kunnen krijgen.

Moeilijke tijden moeten ook een tijd van solidariteit zijn. Vanavond wil ik een beroep doen op alle eigenaren die appartementen en bedrijfspanden verhuren: Verhoogt u alstublieft niet uw huurprijzen. En als het mogelijk is, overweeg dan een verlaging van de huurprijzen.

Seychellois broers en zussen,

Samen hebben we een stevige basis gelegd. En nu we ons in deze nieuwe realiteit bevinden, hebben we de ervaring, de vastberadenheid en de discipline nodig die ieder van ons bezit om opnieuw op te bouwen.

Unsere Zukunft wird zunehmend von den Anstrengungen abhängen, die jeder von uns unternimmt, um uns selbst, unsere Lieben und unsere Gesellschaft als Ganzes zu schützen. Dies ist ein entscheidender Moment, in dem sich unsere Nation für immer an ihre gemeinsamen Anstrengungen zum Schutz der Schwachen und zur Fürsorge für unsere Bürger erinnern wird.

Laten we een volk blijven dat anderen liefheeft en respecteert, en dat we elkaar behandelen zoals we in ruil daarvoor behandeld willen worden. Laten we solidariteit en respect tonen voor degenen die het behandelcentrum verlaten.

Laten we goed op de hoogte blijven. Laten we kalm blijven. Laten we samen blijven.

Gezondheidswerkers, vrijwilligers en vele anderen blijven dag en nacht hard werken om deze pandemie tegen te gaan.

Ik heb grote waardering voor de steun die de samenleving als geheel geeft aan het ministerie van Volksgezondheid in deze moeilijke tijd, met inbegrip van de DRDM, het openbaar ministerie, de politie, de SPDF, het Rode Kruis, religieuze organisaties, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en vele anderen. Zonder hun steun zou het onmogelijk zijn geweest om deze uitdaging aan te gaan die voor ons ligt.

Ik wil de vele mensen en particuliere bedrijven bedanken die op verschillende manieren hun hulp aanbieden aan het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn ook veel mensen die hun positieve houding delen door middel van liedjes en video's. Ik bedank ze allemaal.

Seychellois broers en zussen,

Aan het begin van deze Heilige Week danken wij God voor alles wat ons met Zijn genade bespaard is gebleven.

Voor onze christenen is het de eerste keer ooit dat we niet kunnen samenkomen tijdens de Goede Week. Ik dank u allen voor uw begrip en opoffering.

Ik wens al onze christelijke broeders en zusters een rustgevende tijd van bezinning en vreedzame contemplatie toe tijdens deze Heilige Week en een gelukkig Pasen.

Moge God onze Seychellen blijven zegenen en onze mensen beschermen.

Ik dank u en wens u een goede avond.

seychellen.com Palmboom

nl_NLNederlands