Przepisy celne, cła i opłaty celne na Seszelach

PRZEPISY CELNE NA SESZELACH
Jakie towary i w jakiej ilości można wwieźć na Seszele?

Wissenswertes über die Zollbestimmungen, Zölle & Zoll auf den Seychellen:

Przepisy celne, cła i opłaty celne na Seszelach

Dozwolone jest wnoszenie alkoholi (w tym wina, piwa, piwa mocnego, porto), perfum i tytoniu:

  • 200 papierosów lub 250 g tytoniu
  • 2 litry napojów spirytusowych i 2 litry wina
  • 200 ml perfum lub wody toaletowej

Mienie osobiste, które ma być ponownie wywiezione przy wyjeździe nie będzie opodatkowane. Oprócz powyższych przepisów bezcłowych, każdy zwiedzający może wwieźć bezcłowo sprzęt wideo i kamery, instrumenty muzyczne, przenośny sprzęt elektroniczny lub elektryczny, sprzęt sportowy i inne przedmioty rekreacyjne.

Zabrania się używania broni, takiej jak: ślepa broń, pałki, łuki i strzały, mosiężne kastety, sztylety, miecze, gaz łzawiący, pejcze, broń palna i amunicja. Mogą one być importowane wyłącznie na podstawie odpowiedniego zezwolenia lub po uzyskaniu wcześniejszej oficjalnej zgody odpowiednich władz.

Dotyczy to również broni harpunowej, fajerwerków, materiałów pirotechnicznych i materiałów wybuchowych wszelkiego rodzaju.

Rośliny i produkty pochodzenia zwierzęcego nie są mile widziane w urzędach celnych na Seszelach.

Ponadto przywóz roślin i części roślin, zwierząt i produktów zwierzęcych, próbek biologicznych, substancji i urządzeń radioaktywnych, niebezpiecznych leków, chemikaliów, lekarstw, artykułów farmaceutycznych i substancji toksycznych jest zabroniony bez odpowiedniego zezwolenia lub wcześniejszej oficjalnej zgody właściwych organów.

Wartość żywności przywiezionej na Seszele do użytku osobistego nie może przekraczać 3 000 euro. SCR chyba że wcześniej uzyskałeś odpowiednie pozwolenie na przywóz i masz je gotowe do okazania.

Import wszelkiego rodzaju materiałów pornograficznych jest surowo zabroniony.

Wszelkie przedmioty, jedzenie lub inne przedmioty przywiezione ponad określony limit będą opodatkowane w lokalnej walucie. Należy ją zapłacić gotówką lub czekiem, który można zrealizować w lokalnym banku. Podatek importowy nie może być opłacony kartą kredytową.


Z powrotem Formalności wjazdowe na Seszele lub do Bagaż

pl_PLPolski