Historia Seszeli, obszerne podsumowanie

HISTORIA SESZELI

HISTORIA, OD ODKRYCIA DO PIERWSZYCH OSAD