FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM

Formalności wjazdowe
Niezależnie od obywatelstwa odwiedzających i członków ich rodzin, nie wydaje się wizy na wjazd do Seszele benötigt. Um eine Einreisegenehmigung zu erhalten, müssen jedoch die folgenden Dokumente am internationalen Port lotniczy der Seychellen vorgezeigt werden:

1) paszport ważny co najmniej do dnia planowanego wyjazdu
2) bilet na podróż powrotną lub dalszą
3) dowód zakwaterowania wraz z danymi kontaktowymi
4) wystarczające środki finansowe na czas trwania pobytu

Posiadacze dziecięcego dokumentu tożsamości dla niepełnoletnich obywateli niemieckich do 15 roku życia mogą wjechać na Seszele, pod warunkiem że w dokumencie tym znajduje się fotografia posiadacza.

Po przedstawieniu wszystkich powyższych dokumentów, pozwolenie na pobyt zostanie wydane przez Urząd Imigracyjny Seszeli.

Zezwolenie na wizytę jest zasadniczo ważne przez jeden miesiąc i może zostać przedłużone do trzech miesięcy od pierwotnej daty wydania. Może on być przedłużany stopniowo, co najwyżej co trzy miesiące, do całkowitego czasu trwania pobytu nie dłuższego niż dwanaście miesięcy, pod warunkiem że odwiedzający nadal spełnia odpowiednie wymagania.

Zezwolenie na pobyt jest bezpłatne przez pierwsze trzy miesiące, a następnie za każde przedłużenie maksymalnie do trzech miesięcy opłata w wysokości SCR 1,000 w górę.

W sprawach dotyczących wiz, takich jak zwolnienia z obowiązku wizowego, przedłużenia pobytu na Seszelach, oraz w przypadku innych pytań związanych z pobytem na Seszelach, prosimy o kontakt z

Departament Imigracji
Dom niepodległościowy
PO Box 430, Victoria
Mahé, Seszele
Tel: +248 29 36 36
Faks: +248 22 50 35

Wróć do Wskazówki dotyczące podróży na idealny urlop lub do Przepisy celne Seszeli