SPOŁECZEŃSTWO SESZELI

FIRMA SESZELE
Wissenswertes über die Gesellschaft der Seszele:

Powstanie społeczne

W genezie ich społeczeństwa Seszele, które wcześniej nie miały aborygenów, pozostały wierne swoim wieloetnicznym korzeniom. Przez ponad dwa stulecia wyspy były tyglem różnych ras, tradycji i religii ze wszystkich części świata.

Nawet dziś bardzo pokojowe współistnienie ludzi wielokulturowych jest istotną cechą tego żywego i harmonijnego narodu.

FORMA PAŃSTWA I RZĄDU

Die Politik der Seychellen hat historische Wurzeln sowohl im Einparteien-Sozialismus als auch in der autokratischen Herrschaft. Nach der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich 1976 waren die Seychellen eine souveräne Republik bis 1977, als der ursprüngliche Prezes und Führer der Seychellen-Demokratischen Partei, James Mancham, in einem unblutigen Putsch durch den Premierminister Frankreich-Albert René gestürzt wurde. René errichtete einen sozialistischen Einparteienstaat unter der Seychellen People’s Progressive Front, der bis 1993 bestand, als zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit Mehrparteienwahlen stattfanden. Die moderne Regierungsführung auf den Seychellen findet im Rahmen einer Präsidialrepublik statt, in der der Präsident der Seychellen sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschef ist, sowie in einem Mehrparteiensystem. Die Exekutivgewalt wird von der Regierung ausgeübt. Die gesetzgebende Gewalt liegt sowohl bei der Regierung als auch bei der Nationalversammlung.

Od dnia 4 grudnia 1991 r. w Republice Seszeli panuje wielopartyjny system demokratyczny z prezydentem, który pełni funkcje głowy państwa, ministra spraw zagranicznych i szefa rządu. Przewodniczący przewodniczy gabinetowi 10 ministrów, w tym wiceprzewodniczącego.

W kwietniu 2004 r. James Alix Michel zastąpił ówczesnego prezydenta Alberta René i został ponownie wybrany na prezydenta przez naród w 2005, 2010 i 2015 r., po tym jak objął urząd w 1977 roku. Obecny wiceprezes (od 2016 roku) to Vincent Meriton, który pełni również funkcję ministra sportu i kultury. Zastąpi on Danny'ego Faure'a, który 16 października 2016 r. został wybrany na prezydenta bez wyborów, ponieważ James Michel wcześniej ogłosił swoją rezygnację.

Die Nationalversammlung (Legislative) in ihrer derzeitigen Konstellation bildete sich nach den Wahlen vom 22. bis 24. Oktober 2020 mit insgesamt 35 Mitgliedern. 25 Mitglieder werden in Einzelwahlkreisen nach dem System der einfachen Mehrheit (oder First-past-the-post) gewählt. Die restlichen bis zu zehn Mitglieder werden nach dem Verhältniswahlsystem gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre.

Dawny Ludowy Front Postępowy Seszeli kierowany przez byłego prezydenta Francji Alberta René (SPPF) wurde 2010 in Parti Lepep und 2018 in United Seychelles umbenannt und hat, Stand ab 26. Oktober 2020, nur noch 10 Sitze im Parlament.

Die zuvor wichtigste Oppositionspartei LDS (Linyon Demokratik Seselwa), die die Wahlen am 25.10.2020 gewannen, haben nun 25 Sitze im Parlament. Die LDS wird angeführt vom neuen Präsidenten der Seychellen, dem Priester Wavel Ramkalawan.

Linyon Demokratik Seselwa (LDS) war bis zum Wahlsieg eine Koalition in der Nationalversammlung der Seychellen, die seit 2016 regierte. Die Koalition setzte sich ursprünglich aus den vier wichtigsten Oppositionsparteien zusammen: der Seychelles National Party, der Seychellois Alliance, der Seychelles Party for Social Justice and Democracy und der Seychelles United Party. Die Seychellois Alliance verließ die Koalition im Februar 2018 nach dem Rücktritt ihres Vorsitzenden Patrick Pillay als Sprecher und Mitglied der Nationalversammlung im Januar 2018.

Istnieją następujące strony:

  • United Seychelles Party (US) – Linke
  • Linyon Demokratik Seselwa (LDS) – Konservative Rechtspartei und regierende Partei seit 26.10.2020
  • Seychelles National Party (SNP) – Zentristische Partei
  • Sojusz Seychellois
  • Partia Seszeli na rzecz sprawiedliwości społecznej i demokracji
  • Partia Seszele Zjednoczone (SUP) - wcześniej Nowa Partia Demokratyczna
  • Niezależny - Konserwatywny Związek Seszeli (ang. Conservative Union of Seychelles)
  • One Seychelles

Status w 2020 r.

Kobiety i polityka

Momentan, Stand 2020, sind 14 Frauen, bei insgesamt 35 Sitzen in der Nationalversammlung vertreten.

Dzielnice Seszeli

Die Seychellen sind in 25 Regierungsbezirke gegliedert. Davon liegen 22 hauptsächlich oder ausschließlich auf der Hauptinsel Mahé, zwei auf Praslin, während La Digue mit Nebeninseln und auch einigen entfernteren Inseln einen weiteren Distrikt bildet.

Członkostwo

Seszele są członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unii Afrykańskiej (UA), Wspólnoty Narodów, Komisji Oceanu Indyjskiego (MKOI), Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej na Oceanie Indyjskim, Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA), Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) i La Frankofonii. Utrzymują ambasady w Paryżu, Nowym Jorku, Brukseli, New Delhi, Nairobi i Pekinie, a także kilka konsulatów honorowych na całym świecie.

LUDNOŚĆ

Nawet dziś ludność, licząca około 100 000 osób, odzwierciedla ich wieloetniczne korzenie. Wyspy od zawsze stanowiły silną atrakcję dla ludzi ze wszystkich zakątków ziemi. Tak więc wyzwoleni niewolnicy z kolonii francuskich przybyli na Seszele z Afryki, a niewolnicy z kolonii angielskich z Indii, europejscy osadnicy z Francji, Anglii i Włoch, polityczni wygnani, awanturnicy, arabscy i perscy handlarze oraz Chińczycy.

Praktycznie każdy naród na tej ziemi jest reprezentowany w kulturowym tyglu Seszeli i pozostawił swój niepowtarzalny wpływ, kształtując w ten sposób dzisiejsze dynamiczne, a zarazem bardzo pokojowe społeczeństwo.

JĘZYK

Istnieją 3 języki urzędowe: Creole (melodyczny patois na podstawie francuskiego), angielski i francuski. Wielu Seychellois mówi również płynnie po włosku lub niemiecku.

RELIGIA

Większość ludzi jest nadal katolikami (ponad 90%), ale jest też wielu anglikanów i protestantów. Żyją spokojnie u boku muzułmanów, hinduistów, wyznawców Bahá'i oraz innych wspólnot religijnych, takich jak buddyści na Mahé, Praslin i La Digue.

seychellen.com Palma drzewna

Wracamy do Historia Seszeli lub dla Kultura na Seszelach

pl_PLPolski