Od 01 sierpnia 2020 r. Start dla lotów komercyjnych

Prezydent Faure organizuje spotkanie doradcze w sprawie wznowienia lotów komercyjnych
Komunikat prasowy prezydenta Foure'a z dnia 23.06.2020 r.

Prezes Danny Faure poprowadziła dziś rano spotkanie konsultacyjne w Izbie Reprezentantów Stanu z kluczowymi przedstawicielami rządu i sektora prywatnego w celu omówienia ponownego otwarcia Seszele dla lotów komercyjnych. Obecni byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

23.06.2020

Komisarz ds. zdrowia publicznego, dr Jude Gedeon, przedstawił również krajowe ramy zintegrowanego zarządzania ponownym otwarciem granic Seszeli. Ponowne otwarcie granic Seszeli opierać się będzie na trzech głównych filarach: Ochrona zdrowia publicznego, odporność społeczności lokalnych oraz bezpieczna reakcja gospodarcza i ożywienie gospodarcze.

Dr Gedeon przedstawił również Krajowe Ramy Nadzoru, Monitoringu i Koordynacji, aby pokazać, jak muszą funkcjonować miejsca pracy, obiekty hotelowe, wypożyczalnie samochodów, bary, touroperatorzy i inne obiekty w obliczu zwiększonego ryzyka związanego z COVID-19 oraz jakie kryteria muszą one spełniać, aby zapewnić, że kraj jest gotowy na przyjazd turystów. Zainteresowane strony spotkają się w dniach 14 i 21 lipca 2020 r. w celu dokonania przeglądu krajowych ram nadzoru, monitorowania i koordynacji.

Po przeprowadzeniu rozmów uzgodniono, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. Seszele ponownie otworzą swoje granice na loty komercyjne dla Seszeli z zagranicy, gości zagranicznych i osób posiadających licencje zawodowe uzyskane za granicą (GOP), pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Prezydent Faure podkreślił, jak ważne jest przestrzeganie wytycznych określonych przez organ ds. zdrowia i przyzwyczajenie się do zachowania społecznego dystansu w każdym momencie. Zauważył on, że praktyki te muszą zostać udoskonalone, ponieważ Seszele i ich obywatele przygotowują się do ponownego otwarcia granicy.

Następne spotkanie konsultacyjne odbędzie się w najbliższy wtorek, 30 czerwca.

Źródło: Kancelaria Prezydenta, Seszele

seychellen.com Palma drzewna

pl_PLPolski