Nieuw afwateringssysteem op La Digue

Nieuw afwateringssysteem op La Digue
Persbericht 27.10.2017

5,3 miljoen SCR voor de eerste fase van het Masterplan van La Digue. Dit zijn de kosten van de eerste fase van de aanleg van drainagesystemen voor de afvoer van water uit woonwijken op La Digue, waarmee begin volgend jaar zal worden begonnen. Het project wordt gefinancierd door het Wereldwijd Bondgenootschap tegen klimaatverandering en het Initiatief van de Europese Unie.

27.10.2017

Auteur:
Karl Schnürch

Bron:
Eigen onderzoek
Seychellen.digitaal

Volgens de minister van Milieu, Didier Dogley, zal dit masterplanproject de overstromings- en rioleringsproblemen op La Digue helpen oplossen; wegens budgettaire beperkingen is zijn ministerie echter afhankelijk van buitenlandse hulp om het gehele project te financieren.

Onderdeel van het rioleringsplan zijn werkzaamheden in de buurt van het terrein van de Seychelles Trading Company, La Digue Island Lodge, het helikopterplatform, het pensioenfonds, het benzinestation en in de buurt van de scholen.
Minister Dogley wijst erop dat de belangrijkste uitdagingen de bouwkosten op La Digue zijn, aangezien alle materialen daarheen moeten worden vervoerd, vertragingen bij sommige bouwwerkzaamheden die woongebieden doorkruisen, en verkeersstoringen.
Samenwerking met het Ministerie van Leven zou het project moeten vergemakkelijken, hoewel deze ministeries uiting hebben gegeven aan hun bezorgdheid over de veiligheid, aangezien sommige van de reeds uitgegraven afvoerkanalen nog steeds onbedekt zijn. Minister Dogley verzekert dat zij oplossingen bespreken om de afvoerkanalen af te dekken.
Onderzoek voor het kustgebied van La Digue is opgenomen in het afwateringsproject, waarvoor volgens minister Dogley 5 miljoen SCR extra nodig is, mogelijk via de EU.

Jean-François Ferrari merkt op dat ik vorig jaar vlak voor de verkiezingen "... zag dat er gebieden werden uitgegraven, maar dit jaar zie ik dat deze gaten weer zijn geblokkeerd - was dit slechts een politieke truc om te bewijzen dat er rioleringswerkzaamheden plaatsvonden op La Digue? Zo ja, wat heeft het ons gekost?" vraagt hij.

Minister Dogley moest gisteren tijdens de zitting van de Nationale Vergadering verduidelijken dat "quick fix"-werkzaamheden door het openen van afvoerkanalen in de grond soms worden uitgevoerd wanneer er tijdens het regenseizoen een dreigend overstromingsgevaar bestaat. Hij bevestigde dat hiervoor helemaal geen groot budget nodig was.

Hij legt ook uit dat er een Drainage Task Force is met verschillende personeelsleden van verschillende ministeries om prioritaire gebieden voor drainagesystemen aan te wijzen; wegens budgettaire beperkingen kan niet aan alle districten tegelijk worden gewerkt.

Watertekort en opvang van regenwater

Vanaf 14 november 2017 De werkzaamheden aan de riolen in verschillende districten zullen beginnen ter voorbereiding op de zware regens die eind dit jaar en begin volgend jaar worden verwacht.
We hebben onderzoek gedaan op La Digue waaruit blijkt dat het ontbreken van structuren op de huizen hen niet kan beschermen tegen regen en overstromingen - er is behoefte aan tanks om regenwater op te vangen," legt minister Dogley uit. "De voordelen zijn douches en sanitaire voorzieningen, wat leidt tot minder watertekorten en minder overstromingen."

Hoewel minister Dogley erkent dat de PUC bijna elke week in het nieuws is, "... doen ze alles wat ze kunnen om oplossingen te vinden."
Ook andere afvalproblemen werden aan de orde gesteld, met name in verband met de La Gogue-dam. Er werd uiteengezet dat ondanks de dam nog steeds water in zee stroomt.
Minister Dogley bevestigt dat er plannen zijn voor een nieuwe dam voor Grand Anse Mahé, wat volgens de PUC 1 miljard SCR zou kosten.
Voorgesteld werd dat het Ministerie van Milieu de voor deze dam benodigde ruimte veilig zou stellen, zodat er na de voltooiing van het project geen sprake zou zijn van aantasting van andere ministeries en de kosten van de verhuizing van gezinnen uit hun huizen hoger zouden uitvallen als er een woongebied zou worden aangewezen en er geen vrijgemaakte grond zou worden gevonden.

seychellen.com Palmboom

nl_NLNederlands